Stolní tenis je druh sportu, při kterém je snahou hráče zahrát míček přes síťku na speciálním stole tak, aby její vrácení způsobovalo potíže soupeři, případně aby ji nemohl vrátit.

Stolní tenis patří mezi nejrychlejší sportovní hry na světě, učí mít rychlý odhad herní situace a její okamžité řešení nejvhodnějším herním způsobem. Stolní tenis je individuální sport hraný v halách speciálně k tomu určených, ale iv klasických krytých halách, kde se dají rozmístit stoly na hru.